GŁÓWNE MENU
Główne menu
Szkic do genealogii. Przedstawiciele rodziny Koców herbu Dąbrowa od XV do XX wieku.
XV wiek
XVI wiek
XVII wiek
XVIII wiek
XIX wiek
XX wiek
linia cholewińsko -krakowska
męska linia przodków
Ród Koców wywodzi się  od rycerstwa którego pochodznie ginie w zamierzchłej  przeszłości.

Wedle najstarszych przekazów  (przytaczanych np. przez ks. Niesieckiego) protoplastą rodu był rycerz który uczestniczył w pierwszej wyprawie krzyżowej (1096-1099). Towarzyszył on Gotfrydowi de Boullion przy oblężeniu i zdobyciu Jerozolimy. Obrońca Grobu Świętego (właściwie Król Jerezolimski) Gotfryd de Boullion nadał rycerzowi wyróżniającemu się odwagą  herb przedstawiający podkowę przypominającą kształtem górę Kalwarię z trzema krzyżami.


Walka krzyżowca z jeźdźcem saraceńskim

Pierwsze źródła pisane dotyczące rodziny pojawiają się w XV wieku. W poniższych notatkach przy osobach wymienionych tylko z imienia i zapisanych tłustą czcionką pominięto nazwisko Koc.


XV wiek
Do góry strony

Anno Domini 1464, in Actis terrestribus Drohiciensibus. 
Nicolaus, Mathias, Gregorius, Laurentius, Stanislaus, Stephanus, Joannes et Petrus de Koce scribunt se.
XVI wiek
Do góry strony 

XVII wiek
Do góry strony 

XVIII wiek
Do góry strony


XIX wiek
Do góry strony
W XIX wieku (już wcześniej liczna) rodzina bardzo się rozrodziła. Wyliczmy wiec tylko potwierdzenia szlachectwa (bez wywodów) zarejestrowane przez administracje Cesarstwa Rosyjskiego i Monarchii Austro-Węgierskiej.  W Pierwszej Rzeczpospolitej nie istniała tego typu państwowa instytucja (heroldia) prowadząca rejestr szlachty.

Cesarstwo Rosyjskie

Zapisani do ksiąg szlachty guberni grodzieńskiej w roku 1837:

Zapisani do ksiąg szlachty w okręgu białostockim (1859-1861):
Cesarstwo Austriackie:
Powyższe dane źródłowe (poza tymi gdzie zaznaczono inaczej) na podstwie "Rodziny" Seweryna hr. Uruskiego, tom VIII str. 67-68 (wyd. Księgarnia Gebethnera, Warszawa 1910).Do góry strony


Linia cholewińsko-krakowska

Linia małopolska Koców wywodzi się od Wojciecha Kazimierza Koca który był synem Jana Koca skarbnika drohickiego. W młodości Wojciech Kazimierz mieszkał jeszcze w okolicach Koców na Podlasiu. W roku 1660 został tam cześnikiem mielnickim. W 1664 roku został mianowany pisarzem ziemskim halickim. Nominacja ta jednak nie doszła do skutku (być może z powodu rokoszu Lubomirskiego). Wojciech Kazimierz był zasłużonym żołnierzem. Po zakończeniu wojny północnej (potopu) osiadł w Małopolsce. Posiadał liczne wsie (oraz miasto Mrzygłód) w ówczesnych powiatach sanockim i przemyskim. Brał udział w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669 r.). Na elekcji  roku 1674 przy poparciu Wojciecha Kazimierza Koca obrano na króla Jana III Sobieskiego.

Linia cholewińsko-krakowska wywodzi się od Wincentego Koca który urodził się około 1787 roku. Najprawdopodobniej Wincenty  był pra-pra-prawnukiem Wojciecha Kazimierza. Nie znamy dokładnego miejsca urodzenia Wincentego. Wincenty Koc przynajmniej w końcowym okresie życia mieszkał Cholewianej Górze (obecnie powiat niżański)  i tam zmarł 25 VIII 1844r.

Ze względu na liczebnośc potomstwa (co wynikało ze zdrowego podejścia do spraw rodzinnych) majątek ulegał szybkiemu rozdrobnieniu. W XIX wieku Kocowie w Cholewianej Górze zaliczali się już raczej do szlachty zagrodowej (potem zagonowej, okolicznej i szaraczkowej). Zgodnie z wymogami  stanu tradycjnie zajmowali się rolnictwem.
 

 • Wincenty (*ok. 1787 +25 VIII 1844 Cholewiana Góra) ojciec Józefa (patrz niżej),
 • Józef (*ok. 1825) ojciec Walentego,
 • Walenty (*13 I 1866 Cholewiana Góra +ok. 1923 Cholewiana Góra) ojciec Stanisława

 • Zespół strzelecki hufca gimnazjum w Nisku, maj 1927. Stanisław Koc stoi trzeci od prawej.

  Początek kariery wojskowej, lata 30-te. Stanisław Koc jako dowódca plutonu (łatwo zgadnąć który). Karabin przyniósł szeregowy siedzący po środku w drugim planie. Zaraz skończy się amunicja - w taśmie pozostały tylko cztery naboje!

  Zdjęcie ślubne babci Stanisławy i dziadka Stanisława

  Prawie poprawny dosiad w kłusie ćwiczebnym  (zbyt luźna wodza  -  koń się "wyciąga" i przyspiesza)
  Tadeusz Koc,  stadnina w Michałowicach 1999.


  Piotr Koc, portret na koniu w pełnej zbroi

  Do góry strony  Męska linia przodków
  Tadeusza, Jadwigi i Franciszka Koców

  W środkowej kolumnie wpisana jest data ślubu i  numer
  pokolenia licząc od momentu zdobycia Jerozolimy przez Pierwszą Krucjatę.

  (*-data urodzenia, +-data śmierci )
  Ostatnie 214 lat 
  7 generacji od pokolenia 25 do 31
  Mąż
  Data ślubu

  Numer
  pokolenia
  Żona
  Wincenty Koc
  *około 1787
  +25 VIII 1844 Cholewiana Góra

  25
  ----?----
  Józef Koc
  *ok.1825
  1 III 1848

  26
  Marianna  Rurak
  *22 II 1830  Cholewiana Góra
  Walenty Koc
  * 13 I 1866 Cholewiana Góra
  +ok. 1923 Cholewiana Góra
  24 VII 1889

  27
  Józefa Rychlak
  * 15 III 1871 Jeżowe
  Stanisław Koc
  *6 X 1909 Cholewiana Góra
  +11 XII 1996 Grajów w krakowskim


  28
  Stanisława Kumięga
  *3 X 1916
  +23 VIII 1988 Kraków
  Józef  Koc
  *1941 Lublin
  1966

  29
  Irena Wajs
  Piotr Koc
  *1967 Kraków
  1990

  30
  Beata Piotrowska
  Tadeusz *1995,
  Jadwiga *1998,
  Franciszek *2000
  Pochodzenie w prostej linii męskiej zawiera tylko nieznaczną część informacji na temat pochodzenia współcześnie żyjących. Komplet informacji zawiera tzw. pełny wywód przodków to znaczy pochodzenie "po mieczu" i "kądzieli" we wszystkich możliwych liniach. Przykładowo Tadeusz, Jadzia i Franciszek Koc w pokoleniu swojego pra-pra-pra-dziadka Józefa Koca mieli jeszcze siedmiu innych pra-pra-pra-dziadków i osiem pra-pra-pra-babć.


  Husarz herbu Dąbrowa (ze zbiorów rodzinnych)

  Z drugiej jednak strony, pochodzenie "po mieczu" jest najważniejsze z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze pochodzenie "po mieczu" decyduje o pozycji w strukturze patriarchalnego społeczeństwa. Po drugie ze względu na dziedziczenie nazwiska  i herbu pochodzenie w prostej linii męskiej  ma duże znaczenie z uwagi na snobizm elity feudalnej (i ich współcześnie żyjących potomków).

  Co najistotniejsze "patrylinearność" ma głębokie uzasadnienie biologiczne. Największe podobieństwo genetyczne do przodków jest przekazywane w prostej linii męskiej. Tylko w prostej linii męskiej przekazywana jest bez żadnych zmian (modulo mutacje) cała informacja zawarta w chromosomie Y. Chromosom ten zawiera około 60 milionów podstawowych par DNA. Informacja zawarta w tym DNA nie ulega właściwie istotnej zmianie w przeciągu nawet kilkuset pokoleń. Chromosom Y dziedziczy się tylko z ojca na syna. Można więc powiedzieć że obecni potomkowie średniowiecznych rycerzy stanowią pod względem genetycznym "żywą skamielinę". Informacje zapisane w chromosomie Y mają niemałe znaczenie - wiadomo np. że odpowiadają pośrednio za poziom produkcji testosteronu. Patrylinearyzm jest wiec tradycją która z samej swej natury będzie zachowywana.
   
   
  Do góry strony


  GŁÓWNE MENU
  Główne menu