Strona Rodzina Koców herbu Dąbrowa
czołówkaNowości!


Zapraszam na bloga: www.koc.pl/blog

 


Rozpoczynamy projekt badawczy poświęcony badaniu DNA chromosomu Y w kontekście genealogicznym.  Osoby o nazwisku Koc zainteresowane zbadaniem Y-DNA w celach genealogicznych proszone są o kontakt: piotr@koc.pl .  Przebadanie chromosomu przez grupę nawet dalszych krewnych z Rodziny pozwoli nam na zidentyfikowanie wspólnych przodków z odległej przeszłości.

Powstała też internetowa lista mailingowa Rodziny Koców.  Lista ma na celu łatwiejsze skomunikowanie się odległych krewnych i osób związanych  z Rodziną Koców.  W celu zapisania na listę wystarczy  tylko wysłać pusty list na adres: kocowie-subscribe@yahoogroups.com  Na liście można też wymienić (lub uzyskać) informacje genealogiczne.
Strona ta została stworzona po to by zachować w pamięci  szlachetne żywoty naszych przodków.  Nie chodzi więc o próżną chwałę lecz o szacowną i starodawną Tradycję.  Strona ta ma nawiązywać do stylistyki sarmackiej  rodzinnej "Silva Rerum". Dzięki Tradycji i nawiązaniu do przeszłości chcemy budować przyszłość następnych pokoleń.

Internetowy serwis informacyjny rodziny Koców herbu Dąbrowa skierowany jest przede wszystkim do osób związanych  z naszą rodziną więzami pokrewieństwa. Zachęcamy do kontaktu wszystkich naszych krewnych noszących nazwisko Koc i współklejnotników pieczętujących się herbem Dąbrowa.

Pozostaw swój ślad - napisz: piotr@koc.pl

Ostatnia aktualizacja  18 III A.D. MMVI. Informacje o aktualizacjach znajdziesz tutaj.


Rodzina