Genealogia genetyczna
- badanie kodu Y-DNA Rodziny Koców


Początki herbu Dąbrowa i związanego z nim rodu heraldycznego to przełom XIV i XV wieku. Najstarsze siedziby rodów pieczętujących się herbem Dąbrowa rozmieszczone są na pograniczu Podlasia i północno-wschodniej części Mazowsza. W latach 1391 - 1425 Podlasie znalazło się we władaniu ks. Janusza I Mazowieckiego. Książę rozdawał rycerstwu swe ziemie pograniczne co wiązało się z feudalnym prawem rycerskim  - otrzymujący nadanie rycerze byli zobowiązani do służby wojskowej na koniu z kopią. W tych czasach założono wieś Koce. W latach 1409 -1411 książę Janusz I wziął udział w wojnie z Zakonem Krzyżackim. Nasi rycerscy przodkowie przyczynili się do zwycięstwa pod Grunwaldem.

Zgodnie z Teorią Darwina osobniki posiadające korzystne cechy genetyczne mają większą szansę na rozmnażanie. Dlatego od czasów Średniowiecza rodzina znacznie się rozrodziła i po upływie wieków zatarła się świadomość pokrewieńswta pomiędzy odległymi kuzynami. Nie wszystkie informacje genealogiczne daje się też odtworzyć na podstawie badania metryk i innych archiwaliów. W celu odnalezienie pokrewieństwa niezwykle pomocne okazują się osiągnięcia współczesnej genetyki.

Na czym polega projekt badania Y-DNA?
Męski chromosom Y dziedziczy się tak jak nazwisko  - ojciec i synowie mają identyczny chromosom Y (kobiety nie mają chromosomu Y). Nie podlega on żadnemu mieszaniu przez kolejne pokolenia. Jedyne powolne zmiany jakie w nim następują pochodzą z ewentualnych drobnych mutacji. Jest to jakby skamielina informacyjna którą przechowują mężczyźni w swoim DNA.  Jeśli więc dwu mężczyzn ma identyczny (lub niemal identyczny) chromosom Y oznacza to że mają wspólnych męskich przodków w prostej linii męskiej. Gdy uwzględnimy powolny wpływ mutacji to możemy w przybliżeniu określić jak dawno dwu mężczyzn miało wspólnego przodka.
 
Plan polega na tym by zbadać pokrewieństwo pomiędzy różnymi osobami noszącymi nazwisko Koc. Stawiam roboczą hipotezę że wszyscy Kocowie wywodzą się od wspólnego przodka z XIII-XIV wieku. Z grubsza rozumowanie jest następujące. Na podstawie wpisów z herbarza Kapicy-Milewskiego możemy przypuszczać że 1464 roku rodzina liczyła około setki osób (łącznie z dziećmi i kobietami). Uwzględniając przyrost naturalny od czasów jagiellońskich musimy pomnożyć tą liczbę przez około 40 i dostajemy 3500 osób o nazwisku Koc które mieszkają współcześnie w Polsce. Stuosobowa rodzina z połowy XV wieku mogła mieć wspólnego przodka w XIII-XIV wieku. Statystycznie rzecz biorąc wygląda więc na to że wszyscy Kocowie mogą mieć wspólnego protoplastę w Średniowieczu.
 

Zbadaliśmy różne oferty badania chromosomu Y. Zdecydowanie do naszych potrzeb najlepsza jest amerykańska firma http://www.familytreedna.com/. Można też uzyskać istotną zniżkę w opłacie dopisując się do projektu  badawczego  szlachty środowo-europejskiej  http://www.familytreedna.com/public/DNA%2Dstia/. Ja zamówiłem zestaw do badania Y-DNA na 67 markerów co pozwala na wystarczająca dokładność. Koszt badań nie jest wysoki (porównywalny z ceną jednej butelki lepszego wina). Badania na niższą liczbę markerów są jeszcze tańsze ale mogą być niewystarczające.
Samo badanie jest całkowicie bezproblemowe  i polega na pobraniu próbki komórek ze śliną z wewnętrznej części policzka. Wszystkich zainteresowanych bardzo proszę o pilny kontakt:  piotr@koc.pl. W interesujących przypadkach postaramy się o pozyskanie funduszy na sfinansowanie części badań.
 
 
Poniżej publikuję markery z mojego chromosomu Y
. Mój chromosom Y należy do haplogrupy  R1a1 co może potwierdziać hipotezę o sarmackim pochodzeniu naszych przodków. Warto kliknąć na te i pozostałe odnośniki celem zapoznania się z terminologią genealogii genetycznej (Y-DNA). Wyniki te umieszczone też są w ogólnodostępnej bazie danych chrmosomu Y www.ysearch.org  jako konto JCE56 . Baza ta pozwala na swobodne przeszukiwanie w celu odnalezienia nawet bardzo odległych krewnych. Oczekujemy na dalsze badania - w tabelce jest już przygotowane miejsce na wyniki kolejnych osób. Zgodność alleli w około 60 z powyższych 67 markerów będzie oznaczała wspólnego przodka w epoce Średniowiecza.

  • Mamy kolejne wyniki badań Y-DNA.  Pan Ervin Cihula Koc z Czech przeprowadził w ubiegłym roku badanie 12 markerów Y-DNA w lokalnej praskiej firmie. Pradziadek Pana Ervina Stanisław Koc (ur. 3 IV 1839) wyjechał z Cholewianej Góry do Brna gdzie się osiedlił. W 12 markerach otrzymaliśmy pełną zgodność wyników co z prawdopodobieństwem 99,9 procent potwierdza nasze pokrewieństwo. Na podstawie znanych nam genealogii możemy przypuszczać że nasz wspólny przodek żył w drugiej połowie XVIII wieku (w najbliższym czasie napiszemy na ten temat nieco więcej). Na przestrzeni ponad dwustu lat istnieje już znaczące prawdopodobieństwo mutacji. Zgodność zaledwie 11 markerów oznaczałaby wysokie prawdopodobieństwo pokrewieństwa.
  • Dotarło kolejne 21 markerów pana Ervina Cihula Koca. W dotychczas otrzymanych wynikach jest wspólne 30 markerów i praktycznie wszystkie się dokładnie zgadzają. Pewna subtelna różnica występuje w markerze DYS464. DYS464 jest markerem występującym najczęściej  w kilku kopiach. Zazwyczaj mężczyźni posiadają cztery kopie tego fragmentu DNA oznaczane jako: DYS464a, DYS464b, DYS464c i  DYS464d. Zdarza się że czasami występuje mniej niż cztery kopie albo pojawiają się dodatkowe kopie  oznaczane  DYS464e, DYS464f etc. Marker DYS464 jest jednym z najbardziej różnorodnych i szybko mutujących markerów w chromosomie Y. W wynikach pana Ervin Cihula Koca pojawiły się tylko trzy kopie tego fragmentu Y-DNA. Prawdopodobieństwo pojawienia się takiej pojedynczej mutacji  w przeciągu 5 pokoleń które  nas dzielą można szacować na około 50 procent.

  • Końcem 2009 roku odkryto tzw. subklady haplogrupy R1a1. Otrzymałem wyniki bardziej szczególowego badania mojego Y-DNA które wskazały na przynależność do subklady R1a1a7. Według wstęnych badań można przypuszczać że mutacja M458, definiująca całą haplogrupę R1a1a7, pojawiła się około 2000 lat p.n.e. Mutacja ta występuje głównie w Polsce ale też w mniejszym stopniu  w Czechach, Słowacji i na Rusi Zakarpackiej. Przynalezność do subkladu R1a1a7 można uważać za genetyczny test polskości :-) Porponuję przestudiować mapke przedstawiają częstość występowania R1a1a7


Na tym etapie niezwykle interesujące byłyby wyniki z innych gałęzi Rodziny.

locus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
...
...
...
DYS 3
9
3
3
9
0
1
9
3
9
1
3
8
5
a
3
8
5
b
4
2
6
3
8
8
4
3
9
3
8
9
|
1
3
9
2
3
8
9
|
2
4
5
8
4
5
9
a
4
5
9
b
4
5
5
4
5
4
4
4
7
4
3
7
4
4
8
4
4
9
4
6
4
a
4
6
4
b
4
6
4
c
4
6
4
d
4
6
0
H
4
Y
C
A
I
I
a
Y
C
A
I
I
b
4
5
6
6
0
7
5
7
6
5
7
0
C
D
Y
a
C
D
Y
b
4
4
2
4
3
8
4
2
5
4
4
4
4
4
6
5
3
1
5
7
8
3
9
5
S
1
a
3
9
5
S
1
b
5
9
0
5
3
7
6
4
1
4
7
2
4
0
6
S
1
5
1
1
4
1
3
a
4
1
3
b
5
5
7
5
9
4
4
3
6
4
9
0
5
3
4
4
5
0
4
8
1
5
2
0
6
1
7
5
6
8
4
8
7
5
7
2
6
4
0
4
9
2
5
6
5
4
5
2

4
6
1

Y
G
A
T
A

C4
635
Allele
Piotr
Koc
13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 16 9 10 11 11 23 14 20 31 12 15 15 15 10 10 19 23 15 16 19 20 35 40 14 11 12 14 14 11 8 17 17 8 11 10 8 11 10 21 22 15 10 12 12 11 8 25 21 12 11 13 11 11 12 13


Ervin Cihula
Koc

13 25 16 10 11 14 12
12
11 13 11 29 16


11
11
23
14 20
31
12
15
15
-
10
10
19
23
15


11


1430
10
23
miejsce
na Twoje
dane