Invisible_Pink_Unicorn„Porta fidei”  – wrota wiary. Taki tytuł nosi motu proprio czyli list apostolski, w którym Benedykt XVI ogłosił aktualny Rok Wiary. W liście tym papież nawoływał do  „programu, który pomoże w głębszym zrozumieniu (…) treści wiary”.  Potraktowałem to serio i postanowiłem przestudiować treść pojęć używanych w teologii. By zrozumieć treść jakiejkolwiek wypowiedzi należy najpierw rozumieć sens używanych pojęć. Przywiodło minie to do dość obszernej lektury różnych pism filozoficznych, których autorzy badali sensowność pojęć. To zaś skutkowało tutaj serią wpisów pod zbiorczym hasłem Niewidzialnego Różowego Jednorożca. Nie chce tego tłumaczyć od początku ale w dużym skrócie myślowym sens pojęcia to metoda jego odniesienia do obserwowanej rzeczywistości.

W tym kontekście nadanie sensu wypowiedziom teologicznym stwarza (mówiąc bardzo oględnie) pewne istotne problemy a cała związana z tym metafizyka jest, w wariancie optymistycznym, zaledwie literaturą. Pozwolę sobie pozostać przy tym poglądzie przynajmniej do czasu gdy pojawi się jakaś poważna krytyka filozofii postpozytywistycznej w sformowaniu, które zaproponował Willard Quine w „Dwu dogmatach empiryzmu”. Póki co stanowczo obstaje przy tezie, że metafizyka to tylko (lepsza lub gorsza czyli … nierówna) literatura, która próbuje udawać, że niesie jakieś treści na temat świata. Nic nie mam przeciwko literaturze, muzyce i innym sztukom więc nie ma się co napinać. Chociaż muzyka jest najuczciwszą dziedziną sztuki bo nie próbuje udawać, że głosi jakieś treści na temat świata niczym metafizyka.

Czy jest to wszystko jakoś szczególnie kontrowersyjne? Nie wydaje mi się. Większość katolików w ogóle nie zastanawia się nad tym jaki jest sens pojęć teologicznych. Niektórzy sugestywnie udają, że je rozumieją. Jeszcze inni przyznają, że nie rozumieją ale twierdzą, że zdania zbudowane z niezrozumiałych pojęć są prawdziwe (napisałem taki tekst gdzie było prawdziwe zdanie po walijsku).  Zaś na przykład liczni teologowie apofatyczni otwarcie przyznają, że nie rozumieją sensu pojęć metafizycznych. Czym się uważny Czytelniku różni teologia apofatyczna od ignostycyzmu? Czym??? Źródłem finansowania. Na tle tego urozmaiconego pejzażu jakoś szczególnie się nie wyróżniam.

Nie lubię wzbudzać kontrowersji a chciałbym napisać coś pożytecznego i przydatnego w życiu. OK – dlatego ostatnio postanowiłem, że zamiast pisać kazania, które są nieortodoksyjnie katolickie będę pisał kazania nieortodoksyjnie buddyjskie. To lepiej czy gorzej??? Dzisiaj przepraszam za wyjątek ale jeszcze nie zapoznałem się dość dokładnie z kalendarzem tradycji  theravada.  Generalnie plan jest taki, że chcemy „wygenerować szczęście w sposób naturalny”  to znaczy w oparciu o wyniki badań naukowych. Na płaszczyźnie biologicznej ma nam w tym pomóc emulowanie paleolitu, na płaszczyźnie umysłowej medytacja a na płaszczyźnie organizacji życia szeroko rozumiana  filozofia minimalizmu.  Całość ma działać i „generować szczęście” w okolicznościach nawet niesprzyjających. Czego Wszystkim życzę (szczęścia oczywiście)!

Śledź bloga na facebooku!
Bądź na bieżąco!